BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Utryghed ved udskrivelse fra hospice

10. december 2017
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
”Projekt Følge Hjem” på Hospice Djursland viser, at både patienter og pårørende er utrygge ved udskrivelse fra hospice. Projektet har haft til formål at gøre personalet klogere på, hvad der skaber utryghed og hvordan, de kan komme utrygeden til livs.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
DSC_0177-13

I 2016 startede man på Hospice Djursland ”Projekt Følge Hjem”, da man havde et stærkt ønske om at blive klogere på, hvordan patienter, pårørende og personale oplevede udskrivelser fra hospice.


For mange er opfattelsen af hospice, at det er et sted man kommer for at dø – en stilfærdig, smertelindret og ”god og værdig” død. Og med dette billede, som det dominerende, kan det være overraskende og for nogle ligefrem ubehageligt, når man får at vide, at man selv eller ens nærmeste udskrives fra hospice igen.


På hospicer landet over forsøger man at kommunikere om muligheden for at blive udskrevet, for udskrivelser er, som Dorit Simonsen, der er hospiceleder på Hospice Djursland siger, kommet for at blive.


”Vi skal blive gode til at sende det signal til patienter og pårørende, at de kan udskrives igen, for udskrivelserne er kommet for at blive. Det er rigtigt godt, at vi kan udskrive patienter, for vi kan godt bilde os ind som fagfolk, at hospice er det eneste rigtige, men det er det ikke nødvendigvis. Ens eget hjem blandt egne ting, venner, naboer og familie kan sagtens være mere rigtigt. Der vil stadig være patienter og pårørende, som synes, det er forkert at blive udskrevet, og det må vi tage på os ved at være der for dem og sikre, at det bliver gjort ordentligt.” siger hun til Kristeligt Dagblad.


Af undersøgelsen på Hospice Djursland fremgår det da også, at der er flere aspekter af hele processen omkring udskrivelse, der kan justeres og forbedres, så det opleves mere trygt for såvel patienter og pårørende som personalet på hospice. For det er ikke blot patienter og pårørende, der påvirkes af udskrivelserne – også sygeplejerskerne på hospice har udfordringer med at tackle udskrivelserne. Nogle af dem kan sågar opleve selve det at skulle bringe muligheden for udskrivelse på banen som en tillidsbrud mellem sygeplejeske og patient.


Helle Timm, der er professor og forskningsleder på REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, peger på, at øget information og tydelig forventningsafstemning er vejen frem:

”Det næste vigtige skridt er at forventningsjustere. Det kan på den gode side også friste mennesker, som ikke har følt, at de var klar til at komme på hospice, fordi de ikke bryder sig om tanken om den sidste station. I hele samfundet skal vi være vedre til at tale om, at hospice har fået en anden funktion. Vi skal justere historien om, hvad et hospice er nu om dage.”, udtaler hun til Kristeligt Dagblad.


Undersøgelsen peger da også på bedre kommunikation og bedre koordinering, som de to væsentligste temaer, når patienterne blev bedt om at give gode råd til hospice omkring fremtidige udskrivelser. På Hospice Djursland har man som opfølgning på undersøgelsen taget initativ til at lave en decideret retningslinje med anbefalinger for udskrivelse med dertilhørende materialer i form af:

  • Aftaleark til patienten
  • Pjece med generel information om udskrivelse til patienter
  • Tjekliste til personalet


På den måde håber man at kunne ryste personalet til bedre at håndtere dilemmaet omkring udskrivelse og skabe større tryghed omkring det for både patienter, pårørende og personale.


Men en ting er at ruste personalet på hospicer til at tackle forholdene omkring udskrivelse af patienter. Et andet og lige så væsentligt aspekt af at skabe tryghed for patienter og pårørende er ifølge Rita Nielsen, sygeplejerske og konsulent med særlig viden om lindring i livets sidste faser, uddannelsen inden for lindrende pleje blandt de hjemmesygeplejersker, plejepersonale og praktiserende læger, som skal stå for plejen, når patienten kommer hjem.


”Jeg har også en kongstanke om, at man bør knytte nogle særlige palliative plejehjem til hospicerne. Jeg ser, at problemet omkring udskrivelser er størst hos de gamle, for de har endnu sværere ved forandringer. Det forstærkes, hvis de skal udskrives til et plejehjem, men aldrig før har boet på sådan ét. Det ville være knap så slemt, hvis man havde en udslusning til et plejehjem, der lå i umiddelbar forbindelse med hospicet,” siger hun til Kristeligt Dagblad.


Du kan læse en længere artikel om undersøgelsen fra Hospice Djursland i den artikel, som hospiceleder Dorit Simonsen og Udviklingssygeplejerske Charlotte Hald har skrevet til Fagbladet Sygeplejersken ved at klikke herluk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere