BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glædelig jul og Godt nytår

20. december 2017 Temaer: Højtider
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Landsformand Olav Nørgaards julehilsen
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Kære venner og samarbejdspartnere


Hermed vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt nyt år.


Det forløbne år har været præget af, at HFD har fået ny landsformand. En stor del af årsmødet gik med at takke Tove Videbæk for hendes ildhu og mangeårige indsats for Hospicesagen og ikke mindst HFD. Som ny formand kan jeg betro jer, at Tove stadig brænder for sagen og til stadighed står til rådighed med god sparring.


Det forløbne år har budt på mange aktiviteter og arrangementer.

Svanevig-royalt-besoeg-(12)-web

Stor mediebevågenhed havde det, da HKH Kronprinsesse Mary besøgte HFD og fik en rundvisning på Hospice Svanevig. Kronprinsessen udviste en fantastisk empati i forhold til patienter, personale og frivillige. I den efterfølgende dialog med HFDs bestyrelse blev vi udfordret. Kronprinsessen stillede os det store spørgsmål: "Får vi nogen sinde brudt tabuet omkring døden". Svaret kom nok til at hænge noget i luften, men ved nærmere eftertanke, giver det rigtig god mening, at arbejde med sangen. Det er jo også et væsentligt fundament i hele hospicetankegangen.Martin-House-Childrens-Hospice-(39)-web


Herefter var hele HFDs bestyrelse flankeret af 8 fagpersoner med støtte fra blandt andet Erasmus+ programmet på en fire dage lang studietur til England. Vi besøgte tre hospicer herunder et børnehospice og et par organisationer, som arbejder på hospiceområdet i England. Vi er langt fra færdige med at bearbejde den læring og de indtryk vi fik med os. Vi forventer, at de kommende års arrangementer vil bære præg af denne studietur. Hospiceområdet i England er under stor forandring. Man har erkendt, at man kommer ud til for få, og der er rigtig mange, som dør uden den palliative indsats, man faktisk er i stand til at tilbyde.


En anden væsentlig milepæl i året var REHPAs officielle indvielse på Nyborg Sygehus. REHPA er omdrejningspunktet for forskning og viden indenfor rehabilitering og palliation. Ingen tvivl om at REHPA nu og fremadrettet vil være en af vores vigtigste samarbejdspartnere.


Frivilligseminar-2017webVores frivilligseminar samlede igen i år en stor tilslutning. 100 engagerede frivillige fra hele landet var samlet til en da i mangfoldighedens tegn, hvor de hentede inspiration fra hinanden og fik nye input omkring håndtering af de vanskelige samtaler samt et indblik i danske dialekters mangfoldighed.


Det faglige arrangement omkring palliation til børn og unge var også en stor succes med over 100 deltagere. Et arrangement vi laver sammen med RHEPA og foreningen for palliationssygeplejesker. Dette arrangement udmærker sig ved stort set at være det eneste, hvor fagpersoner med netop denne interesse mødes.


På vores kontor er der også en stor travlhed. Derfor har vi valgt at ansætte Josefine som studentermedhjælper. Der er rigtigt mange ting, vi gerne vil, og vi har en lang række projekter, vi gerne vil have sat i søen.


På den politiske front begynder der også at ske noget særdeles interessant. I det forløbne år har både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren meldt ud, at den palliative indsats, der leveres, ikke er god nok.


Selv om vi ikke har en finanslov for 2018 helt i hus i skrivende stund, så kan vi da med stor glæde konstatere, at der i regeringens forslag er sat penge af til området og specielt penge til børnehospice er nævnt. Trods det, at de skitserede beløb på ingen måde rækker til driften, så betragter vi det som en positiv begyndelse.


Endeligt vil vi takke alle jer, der med en indsats har været med til at hjælpe døende og deres pårørende gennem en svær tid. Vi vil gerne udtrykke vores største anerkendelse for dette arbejde og ønske jer en rigtig glædelig jul.


På gensyn til generalforsamling og årsmøde lørdag d. 14. april 2018.


Med venlig hilsen 

Olav Nørgaard

Landsformand


Læs mere link: