BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Stafet, skulptur og nyt hospice

15. februar 2018 Temaer: Støtteforeninger
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
På netværksmødet for støtteforeningerne i region Hovedstaden og Sjælland blev der udvekslet tips og ideer og givet gode råd til formanden for en ny støtteforening, der ønsker et hospice i Helsingør.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
stafet-web

Efter en aften med fem garvede støtteforeninger og en helt ny, som indtil nu kun består af en formand, står det helt fast, at der gemmer sig en potte med det pureste idéguld, når mennesker mødes og tanker og ideer bliver delt og diskuteret.


De fem støtteforeninger, der denne aften holder netværksmøde, er langt fra ens. Nogle gør meget ud af at komme helt ud til medlemmernes matrikler for at møde dem ansigt til ansigt, mens andre helt har opgivet at have fokus på at hverve medlemmer. Nogle laver udadrettede aktiviteter med stor succes, mens andre har svært ved at knække koden til, hvordan man får folk af huse.


Fælles for alle er, at de brænder for hospicesagen og deres lokale hospice. Og de deler gerne ud af erfaringer og ideer.

Dig og Mig stafet

Arresødal Hospice har opgivet at stemme dørklokker eller i det hele taget være særligt opsøgende for at få nye medlemmer. Til gengæld har de prøvet at tænke i en helt ny retning med deres arrangement, Dig og Mig stafet.


"Vi afholdt det i efteråret, og vores succesmål var mellem 50 og 150 deltagere. Men der kom 450", fortæller en glad formand, Mo Olofsson.


De mange mennesker indbragte støtteforeningen 109.000 kr., så dette års stafet er allerede planlagt til den 7. oktober.


"Vi har startet en god tradition", fastslår støtteforeningen.


Hos Hospice Sjælland har de haft stor succes med koncerter i en nærliggende kirke og kunstauktioner samme sted. Begge dele gav gode penge men ikke rigtigt nogle nye medlemmer.


"Vi ville gerne ud og repræsentere hospice på eksempelvis messer. For at vise, hvem vi er, og for at få nye medlemmer. Men hidtil har hospice ønsket selv at tegne sig udadtil. Lige nu er vi imidlertid ved at udarbejde en ny strategi, så vi kan repræsentere os samlet", fortæller formand Karen Margrethe Lund.

En trofast og voksende medlemsskare

Svanevig Hospice kan tælle langt den største medlemsskare. 1170 har valgt at være medlemmer af støtteforeningen her. Men støtteforeningen er også aktiv og gør meget ud af at deltage i møder, messer og andre tiltag på Lolland, Falster og Sydsjælland, ligesom man selv har lavet flere store arrangementer som blandt andet åbne haver, besøg på lokale herregårde og foredrag.


Støtteforeningen har derudover det seneste år dannet en ambassadørgruppe, som gerne tager ud og fortæller om støtteforeningen og Svanevig og repræsentere støtteforeningen til diverse events.


Alt sammen giver det en masse positiv omtale – og nye medlemmer.

Støtte til nye foreninger

På hospice Søndergård arbejder støtteforeningen meget med at understøtte hospices udgående team. Senest har man bevilliget penge til nyindretning af teamets lokaler, så de bliver mere rummelige og venlige. Teamet inviterer nemlig gerne eventuelle nye patienter på besøg, og i de tilfælde er det vigtigt, at der er både plads og ro til en god snak.


Støtteforeningen bistår også gerne med råd og vejledning til foreninger eller privat personer, som gerne vil oprette nye hospicer.


"Det er vigtigt, at vores viden bliver brugt og delt", som formand Marianne Kempf understreger.

Hospice Øresund og en smuk skulptur

Og netop viden om, hvordan man starter en støtteforening og til sidst opnår at få et hospice op at stå, er noget Mette Brask fra Helsingør søger.

Hun har i fem år rumlet med tankerne om at søge politisk vilje til at oprette et nyt hospice ved Helsingør. Hospice Øresund, kunne det hedde.


"Jeg oplever, at der er flere og flere, der lytter. Og jeg kan mærke, at nu er det tid til at rykke på det. Støtteforeningen vil blive dannet her i løbet af foråret og sommeren, og så skal vi for alvor i gang med at kontakte politikerne og andre interesserede. Derfor er det så dejligt at være med her i aften og få noget inspiration", som hun siger.


Hospicegården Filadelfia vedstår gerne, at de ikke har den store inspiration til, hvordan man skaber et medlemsgrundlag for en ny støtteforening.


"Vi har 350 medlemmer, og vi finder, at det er svært at få nye", som formand Bjørn Christensen siger.


Til gengæld har de ikke svært ved at samle penge ind, når de skal gå til noget helt specifikt. Støtteforeningen har senest formået at få penge til en ny, stor skulptur af kunstneren Jesper Neergaard, som de donerer til Hospicegården.


Netværksmødet bliver gentaget om et år. Til den tid på Svanevig Hospice på Lolland.

Læs mere link: