BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Hospicer i Danmark – et samarbejdsprojekt mellem REHPA og Hospicelederforeningen

31. juli 2018 Temaer: Det særlige ved hospice
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
I øjeblikket forskes i hospicers betydning og dermed det særlige ved hospice. Forkser Vibe Graven skriver her om projektet.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Begrebet total pain er vigtigt i forståelsen af det særlige ved den palliative indsats på hospice. Det viser foreløbige fund fra et forskningsprojekt.

REHPA og Hospicelederforeningen opstartede i 2017 projektet Hospicer i Danmark med det overordnede formål at udforske og beskrive hospicernes historie og indsats. Professor og forskningsleder Helle Timm, REHPA er projektleder. 


Projektet er opdelt i to delprojekter:

1.       Historie og status - En undersøgelse af danske hospicers historie og betydning som institution i samfundet og i sundhedsvæsenet

2.       Palliativ praksis - En undersøgelse af den særlige palliative praksis og tilgang, der gør sig gældende på danske hospicer samt perspektiver for, hvordan hospiceinstitutionen fremadrettet kan bidrage til den samlede palliative indsats i Danmark


Projektet vil bidrage til en dybdegående forståelse af den danske hospiceinstitutions kendetegn. Den viden skal gavne den fortsatte udvikling af den palliative indsats i Danmark, både internt på de enkelte hospicer og af den samlede palliative indsats i DK.Hospicelederforeningen har finansieret projektdel 2, der udføres af Vibeke Graven, postdoc hos REHPA.


Projektet omfatter deltagende observation på tre hospicer. Det har involveret deltagelse i de daglige aktiviteter på hospice så som møder, tværfaglige konferencer, indlæggelsessamtaler, lægeundersøgelser, sygeplejerskers, fysioterapeuters og musikterapeuters arbejde med patienter/pårørende, dødserklæringer, andagter, måltider, samt samtaler med patienter, pårørende, ansatte og frivillige.  


Delprojektet har nu været i gang i 1 ½ år, og der begynder at tegne sig konturer af det særlige, der kendetegner den palliative praksis på hospice samt nogle af de udfordringer, som hospicerne står over for i dag.


Foreløbige resultater viser, at hospicerne som institution navigerer mellem forskellige logikker, der er med til at rammesætte den lindrende indsats på hospice. Et af de begreber, der er vigtige for forståelsen af det særlige ved den palliative indsats på hospice er begrebet total pain. Total pain er en tilgang til smerte, der hænger tæt sammen med hospicefilosofien om, at der bag ethvert symptom er et menneske, som må ses for at kunne forstå, hvad det er for er smerte, der skal lindres.   Nogle foreløbige resultater fra projektet blev formidlet på REHPA-seminaret CICELY SAUNDERS 100 ÅR. Seminar om begrebet 'total pain' og helhedsorienteret lindring i praksis. I oplægget ”Total pain i praksis” fremlægger Vibeke på baggrund af det foreløbige arbejde med projektet perspektiver på total pain, dets betydning og udfordringer, når der skal navigeres mellem forskellige logikker i den palliative praksis på hospice. Oplægget kan ses i filmen nederst i denne artikel.


I den kommende tid vil projektets resultater løbende blive formidlet i videnskabelige artikler i internationale og nordiske tidsskrifter, gennem oplæg for praktikere og andre interesserede samt gennem deltagelse i den offentlige debat. Man kan også læse mere om projektet på REHPA’s hjemmesideLæs mere link: