BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Genbrug for hospice

06. juli 2018 Temaer: Frivillige  |  Støtteforeninger
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Støtteforeningen for Hospice Limfjord har i dag indviet sin nye genbrugsbutik. Hospice Forum Danmarks landsformand, Olav Nørgaard holdt åbningstalen.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Genbrug-Limfjord-aabning-4-web

Tale ved åbningen af genbrugsbutik til støtte for Hospice Limfjord i Skive


Af Olav Nørgaard, Landsformand for Hospice Forum Danmark


Dette er en mærkedag – ikke kun for Støtteforeningen  for Hospice Limfjord – men for hele hospicesagen.


Det er nyt i Danmark, at man på denne måde støtter hospicesagen. I England - som er hospicetankens moderland - er en meget stor del af grundlaget for hospice finansieret gennem genbrugsbutikker, og det er ikke usædvanligt at et hospice har omkring 10 genbrugsbutikker, hvor frivillige skaffer grundlaget til driften af hospice.


Vi er på den måde privilegerede, at danske hospices er sikret et økonomisk grundlag gennem vores sygesikring, således at det er gratis at komme på hospice.


Hvad kan denne butik så bidrage med? Den kan bidrage med rigtig meget. Først og fremmest kan den være Hospice Limfjords ansigt i bybilledet i Skive. Vi har jo et klart ønske om at hospicesagen skal komme ud til folket, samtidig med at borgerne og de pårørende på hospice skal have den fornødne ro i den sidste tid.


Det overskud der kan genereres kan være med til at give lidt ekstra i den svære tid. Det kan give de frivillige ekstra kræfter, der giver fagpersonalet tid til patienter og pårørende.


Jeg håber og forventer også at butikken her kan være med til at sætte tabuet omkring døden på dagsorden. At vi får hospicefilosofien med ind i butikken. At der kan rekrutteres frivillige, ikke kun til butikken men også til hospice. At man i "fredstid" får taget en snak om, hvad man ønsker sig ved livets afslutning.


Fra vores personale på hospice hører vi vedvarende, at de får patienterne for sent. Vi kan og bør gøre meget mere. Vi lever i en tid, hvor lægevidenskaben næsten har gjort os udødelige. Der er også rigtig mange ting vi i dag kan behandle som den største selvfølge. Men dagen kommer jo til os alle på et tidspunkt. Så det her vedkommer os alle.


Derfor er det mit håb, at man ud over en god handel også får skabt rum til den lille snak om det hospicesagen står for.


Jeg vil sige Støtteforeningen for Hospice Linfjord stor tak for dette initiativ. Jeg finder det modigt og prisværdigt, og jeg ønsker Jer og de frivillige alt mulig held og lykke.


Læs mere link: