BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glædelig jul og Godt nytår

21. december 2018 Temaer: Højtider
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Landsformand Olav Nørgaards julehilsen
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Julecover-web

Kære venner og samarbejdspartnere


Hermed vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt nyt år.


Det forløbne år har været præget af at børnehospice nu endeligt langt om længe er kommet på finansloven. Det betyder, at der gives midler både til "Lukashuset", som til dato er og har været drevet af Skt. Lukas Stiftelsen for egen regning og risiko samt til et nyt børnehospice i Vestdanmark. Sundhedsstyrelsen har netop godkendt, at det placeres i tilknytning til Hospice Djursland.


Vi havde i Hospice Forum Danmark ikke mindre end tre organisatoriske enheder med, der bød ind på det vestdanske børnehospice, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det var en af de større politiske sejre, at det netop blev en af vores egne, der fik opgaven. Det giver ro og en tryghed omkring det, at hospicefilosofien er vel implementeret. Jeg vil ønske Hospice Djursland alt det bedste med hensyn til at gennemføre projektet. Samtidig skal jeg også takke Støtteforeningen Solstrålen og Hospice Limfjord for på meget kort tid at lave nogle særdeles velkvalificerede ansøgninger


Samtidig er der også god grund til at takke min forgænger og den gruppe, vi har nedsat omkring arbejdet med palliation til børn og unge. Uden deres indsats, var vi ikke nået dertil, hvor vi er i dag.


Jeg finder også anledning til at sende en speciel julehilsen til Skt. Lukas Stiftelsen. Det giver respekt, at man tør gå forrest. Når man ser et behov - løber risikoen - og tager handlingen. Fantastisk, at nogen har den muskelkraft.


Vi er dog ikke helt i mål. Der ligger forsat et lovgivningsarbejde forude, før børn og unge på det palliative felt er ligestillet med voksne.

Frivillighedsarbejdet er en væsentlig del af Hospice Forum Danmark. Også i år er det lykkes at gennemføre seminar for frivilligkoordinatorer og de frivillige, som igen har samlet fuldt hus.


Jeg havde selv fornøjelsen at møde koordinatorerne, og tilbagemeldingerne fra deltagerne i frivilligseminaret har været særdeles positive, så stor tak til udvalget bag arrangementerne.


På den politiske front sker der også særdeles interessante ting. Der breder sig nu en anerkendelse af, at specielt folk med kronisk hjertelidelse og KOL-patienter ikke får det palliative tilbud, som de fortjener. Det er absolut noget, vi i HFD vil gøre noget ved.


Den samfundsmæssige udvikling gør også, at vi indenfor demensområdet får nogle store problemer, som vi ud fra et palliativt synspunkt bør forholde os til.


På vores sekretariat har vi valgt at ansætte Birgit som deltidsmedarbejder med den daglige bogføring som primær opgave. Men flere vil også møde Birgit til vores arrangementer som koordinator for de administrative opgaver.


Sekretariatet er jo omdrejningspunkt for det meste af foreningens virke, så også hertil skal sendes en speciel julehilsen med tak for en stor og faglig meget kompetent indsats.


Endelig vil vi takke alle jer, der med hver jeres indsats har været med til at hjælpe døende og deres pårørende gennem en svær tid. Vi vil gerne udtrykke vores største anerkendelse for dette arbejde og ønske jer en rigtig glædelig jul.


På gensyn til årsmøde og generalforsamling lørdag d. 30. marts  2019 på Hotel Legoland.


Med venlig hilsen

Olav Nørgaard

Landsformand


Læs mere link: