BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Nyt tiltag i Kolding

19. marts 2019 Temaer: Støtteforeninger
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
I Kolding er Støtteforeningen for Hospice Kolding gået nye veje i samarbejde med Kolding kommune. Her fortæller støtteforeningens formand, Hilda Oderkerk Nygaard om planerne.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Kolding-dagcenter-web

Støtteforeningen for Hospice Kolding er oprettet I 2011 af en gruppe borgere I Sdr. Stenderup med det eksplicitte formål at få et hospice I området. Siden da har mange arbejdet på at fremme målet.


I januar 2017 var vi på tur sammen med medlemmer fra byrådet og andre til Hospice Søndergård i Måløv. Der blev det gjort klart for os, at vi inden for en kortere årrække ikke må regne med et hospice i Kolding. Samtidig oplever vi, at Sundhedsstyrelsens anbefaling for den palliative indsats (2011) stiller eksplicitte krav til patienter, som må indlægges på hospice, og at patienter - når de ikke længere har brug for den specialiserede palliative omsorg - forventes at udskrives til den basale (kommunale) palliative indsats. Vi oplever, at overgangen fra hospice til f.eks. plejecenter eller eget hjem kan være tung, fordi der er så stor en afstand mellem hospice omsorg og den ellers udmærkede omsorg på plejecentre og i hjemmeplejen.


Fra Storbritannien og Holland kender vi til et langt mere differentieret palliativt tilbud end det danske og mange niveauer af ‘hospice’: fra hospice-derhjemme, vågemænd- og-koner, hospice primært drevet af frivillige, palliative dagcentre, og selvfølgelig hospice+ i dansk forstand med et tværfagligt team, egne læger osv.


Med ovenstående in mente har vi i støtteforeningen arbejdet på sammen med Kolding Kommune at udvikle den basale palliative indsats for kommunens egne borgere. Oprindeligt kaldte vi projektet for et hospitium: et gammelt græsk-romersk ord, der betyder herberg eller gæstehus og som angiver gæstens guddommelige ret til pleje og værtens guddommelige pligt til at yde den. Men fra politikkernes side var man bange for at vække for store forventninger til projektets brugere, og da ordet hospitium desuden er fremadartet valgte vi i stedet navnet ’Gæstehuset Vesterløkke’.


Gæstehuset Vesterløkke er et palliativt tilbud med 1 fuldtidsansat sygeplejerske med speciale i palliation, specialuddannede sygeplejersker, sosu-assistenter og frivillige; med et dagcenter, der er tilgængeligt for borgere, som ikke længere behandles kurativt; et sted, som kan være base for en vågetjeneste og et sted, som i atmosfære og professionel kunnen byder på den omsorg og ro, som vi også kender fra de danske hospicer. Brugere af Gæstehuset visiteres af kommunens palliative team. Tilbuddet er primært tænkt som aflastning og hjælp til de, som ønsker at dø hjemme eller de, som ingen pårørende har til at gøre et sådant ønske muligt.


Vi har således lige afsluttet et kursusforløb for den første gruppe af frivillige og Gæstehuset Vesterløkke er pr. 1. marts 2019 åbnet. Dagcentret håber vi at kunne åbne hen over sommeren.


Dette betyder ikke, at vi opgiver tanken om et hospice i Kolding, tværtimod - vi ser Gæstehuset Vesterløkke som et af mange skridt på vej mod hospice, fordi vi tror på, at et det med tiden vil være medvirkende til at dokumentere et behov for en mere specialiseret indsats for Kolding og omegn, samtidig med at det på kort sigt vil kunne danne et i Danmark unikt tilbud for kommunens borgere med en bedre sammenhæng mellem den specialiserede og den basale palliative indsats. 


I juni 2018 holdt vi et møde med Region Syddanmarks formand og hendes embedsmænd, hvor vi fremlagde vores planer og så selvfølgelig også primært vores ønske om et hospice på Kolding-egnen. Hvis vi kigger på EAPCs anbefaling om dækning af hospice-pladser i DK, så ligger vi p.t. med en dækning på 100 % i Region Syd; også med kravet om et hospice inden for max 100 km. Anbefalingen bygger dog på et behov, primært kommende fra cancerpatienter. I samme rapport (EAPCs White Paper 2009/10) regner man imidlertid med en fordobling af behovet pga. stigende levealder og flere patienter med andre kroniske sygdomme. Vi tror derfor stadig på et hospice i Kolding - bare ikke lige nu.


Du kan læse mere om stedet og følge med på Gæstehuset Vesterløkkes egen hjemmeside


Læs mere link: