BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

De gode idéer blev delt

13. november 2019 Temaer: Støtteforeninger
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Støtteforeningerne for landets hospicer var i weekenden inviteret til fælles seminar for at sætte fokus på fælles udfordringer og ikke mindst for at dele gode idéer til at tackle dem.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
seminarstoettef2019-1

Når man samler støtteforeninger fra hele landet, opdager man hurtigt, at der er enorme forskelligheder støtteforeningerne imellem. Men trods forskellighederne er der tydeligvis også en hel del, der forbinder dem. Engagementet i hospicesagen er det samme.


Det var helt tydeligt, at det er en gruppe energiske og meget engagerede ildsjæle, der lørdag morgen samledes for i fællesskab at kigge nærmere på, hvordan de kan inspirere hinanden til arbejdet lokalt.


Med hjælp fra Center for Frivilligt Socialt arbejde fik deltagerne indblik i nogle af de helt generelle tendenser omkring medlemskaber, undersøgelser om frivilligt arbejde og så satte de fokus på egne udfordringer helt lokalt og på de ressourcer hver enkelt støtteforening har at dele med de andre.


Udfordringerne spænder over ønsket om flere medlemmer, ønsket om at engagere medlemmerne mere i arbejdet, øget synlighed og behovet for at finde nye måder at rejse penge på. En del af udfordringerne er velkendte og nogle har fundet lokale løsninger eller er godt i gang med det. To støtteforeninger var indbudt til at fortælle om hver sit initiativ for at inspirere andre til måske at gøre noget lignende.

Genbrugsbutik

I Skive har Støtteforeningen for Hospice Limfjord åbnet en genbrugsbutik. Inspirationen til det kom fra en studietur til England, hvor det er en helt naturlig del af hospicearbejdet at drive genbrugsbutikker. Butikkerne fungerer dels som butikker på helt gængs vis, men de er samtidig også en væsentlig del af informationsarbejdet omkring hospice og de muligheder hospice tilbyder mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende.


Det har derfor også været vigtigt for folkene i Skive, at butikken ikke ”bare” var en genbrugsbutik, men at man i butikken også kan få noget at vide omkring hospice. De har indrettet et samtalehjørne, hvor man kan sætte sig og får en god snak. De frivillige i butikken oplever flere efterlevende komme i butikken for at donere forskellige ting, men lige så meget fordi de har brug for en god snak. Og som butiksleder Birte Overgaard fortalte, så er det vigtigt, at der også er tid og rum til det.

seminarstoettef2019-2Mig til dig stafet

Støtteforeningen for Arresødal Hospice præsenterede deres projekt ”Mig til Dig stafet”, som er et arrangement for hele familien med både en sponsorvandring og markedsaktiviteter.


De afvikledes arrangementet første gang i 2017 og havde et forsigtigt håb om, at der ville komme 100 deltagere. De var derfor noget overvældede over en deltagerskare på hele 500! Opbakningen til arrangementet har været fantastisk fra både kommuner, virksomheder, forretninger og deltagerne.


Mo Olafsson, der er formand for støtteforeningen, fortalte om arbejdet forbundet med at afvikle et sådant arrangementet – både ift. de mange tilladelser, der skal søges, gevinster, der skal samles og alt det praktiske på selve dagen. Det kræver en stor frivilligindsats, men er også med at engagere flere i arbejdet.


Læs mere link: