BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glædelig Jul og Godt nytår

18. december 2019 Temaer: Højtider
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Landsformanden sender sin julehilsen
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Julehilsen2019


Kære venner og samarbejdspartnere – så er tiden kommet til endnu en julehilsen.


Hospice Forum Danmark favner over rigtigt meget og fungerer som en paraplyorganisation for hospicebestyrelser, støtteforeningsbestyrelser, frivillige samtidig med, at vi forsøger at tale borgernes interesser, når livet går ind i den sidste fase. Her er det absolut ikke kun den døende, vi har i vores tanker, men i høj grad også de pårørende, som gerne skal komme så skånsomt gennem tab og sorg, som det nu engang er muligt.


Sidste år holdt vi seminar for hospicebestyrelser og havde i samme omgang inviteret hospiceledelserne med. I år var turen så kommet til støtteforeningerne. Her fik vi tydeligt set, hvad fundamentet i hospicefilosofien bygger på: En samling af ildsjæle, der byder ind med en perlerække af forskellige idérige initiativer. Organiseringen er ikke lige strømlinet, men det giver mening at samles og udveksle ideer, og vores håb er, at vi kan skabe grobund for konstruktive netværk. Stor tak til dem, som mødte op og bidrog med inspiration til os alle.


Frivillighedsarbejdet er en væsentlig del af Hospice Forum Danmark. Også i år er det lykkes at gennemføre kursus for frivilligkoordinatorer og seminar for de frivillige, som i år har sat rekord i antal deltagere. Rekorden er ikke et mål i sig selv, men man glædes, når tilbagemeldingerne fra deltagerne i frivilligseminaret har været særdeles positive. Så stor tak til udvalget bag arrangementerne.


I år har vi også deltaget aktivt i Folkemødet på Bornholm. Det er et rigtigt godt sted at lave netværk omkring de politiske interesser. Der er rigtigt mange, vi kan samarbejde med. Stor tak til Birgitte og Mette, der brugte nogle dage på øen i den gode sags tjeneste.


I år har jeg haft den helt specielle fornøjelse at være i audiens hos Hendes Majestæt Dronningen. Jeg havde anledningen, da jeg skulle takke for ridderkorset, som Dronningen havde benådet mig med efter lang politisk tjeneste. Samtalen gik naturligvis på hospice. Dronningen var meget nærværende og reflekterede over den udvikling, der for over 50 år siden startede i England og sidenhen heldigvis også nu har vundet stor anerkendelse her i landet, selv om starten faktisk var meget vanskelig og tabubelagt.


Opgaven med at oplyse om hospice er fortsat noget, vi bruger en del kræfter på. I år har vi fået god hjælp til opgaven fra vores ambassadør, Ghita Nørby, der på fineste vis fortæller om betydningen af hospice i en lille film.


Hvis du ikke allerede har set filmen, kan du se den på vores Facebookside på adressen her: https://www.facebook.com/HospiceForumDanmark/


Der skal også lyde en stor tak til vores kontor, der i hverdagen er foreningens stabile omdrejningspunkt. Det er ikke altid lige let at holde styr på en organisation som vores, der er så alsidigt sammensat, men jeg fornemmer, det går rimeligt godt.


Endeligt vil vi takke alle jer, der med hver jeres indsats har været med til at hjælpe døende og deres pårørende gennem en svær tid. Vi vil gerne udtrykke vores største anerkendelse for dette arbejde og ønske jer en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!


Med venlig hilsen

Olav Nørgaard

Landsformand


Du kan også hente julehilsenen som pdf her

Læs mere link: