BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Det særlige ved hospicepraksis

08. oktober 2020 Temaer: Det særlige ved hospice
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
”Hospice, det er sådan et sted med tro, håb og kærlighed, fordi alle har sig selv med, det er ligesom, at maskerne er smidt uden for døren.” Sådan beskriver en frivillig det særlige ved hospice i projektet Hospicer i Danmark – Hospicepraksis fra REHPA
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Hospice-Esbjerg-(5)-web

Gennem tre år har forskeren Vibeke Graven fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA fulgt dagligdagen tæt på danske hospicer for at kaste lys over, hvad der er det særlige ved hospicepraksis. Projektet er er en del af et større forskingsprojekt; ”Hospicer i Danmark – historie, praksis og betydning”, der laves i samarbejde med Hospicelederforeningen.


Projektet har tydeliggjort, at hospicerne er kendetegnet ved en særlig omsorgsorienteret praksis med stærke rødder i hospicefilosofien. Her betragtes død og lidelse som en naturlig del af livet, og omsorgen er rettet mod, hvad der for den enkelte giver mening i livet ved dets afslutning og dermed skaber mest mulig livskvalitet til det sidste. I en specialiseret palliativ indsats hjælper denne værdibaserede tilgang med at understøtte håb og mening i livet hos patienter og pårørende på trods af dødens nærvær. Projektet viser også, at en specialiseret palliativ indsats ikke udelukkende handler om at implementere den nyeste medicinske viden. Den er først og fremmest en tilgang, der involverer en praktisk kundskab om at være omsorgsfuldt til stede i dødens nærvær.


Hospicefilosofien som den praktiseres på hospicerne kan på den måde være en mulig inspiration til andre dele af sundhedsvæsenet, hvor der i langt højere grad er fokus på konkrete målbare effekter eller de mest effektive behandlingsmetoder.


Vibeke Graven har i forbindelse med formidlingen af resultaterne af sin forskning været ude og holde en række oplæg om projektet. Du kan i videoen herunder se et af disse oplæg.Vil du vide endnu mere om hele projektet, kan du finde information og diverse artikler på projektets hjemmeside.


Og glæde dig til at læse en opsamlende artikel i det kommende nummer (nr. 4 2020) af det norske tidsskrift Omsorg


Læs mere link: