BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glædelig Jul og Godt Nytår

21. december 2020 Temaer: Højtider
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Landsformanden sender sin årlige julehilsen
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Julehilsen2020cover


Kære venner og samarbejdspartnere

 – nu er tiden kommet til endnu en julehilsen.


Det har været et besynderligt år, hvor coronaen i den grad har sat dagsordenen. For HFD har det nærmest været som et spil ludo, hvor vi gang på gang er slået tilbage til start. Men det er jo desværre ikke et spil - det er bydende alvor.


Det er derfor meget få arrangementer vi har kunnet afholde på vanlig vis, og det har ramt bredt i vores alsidige organisation. Vi har derfor været nødt til at tænke nyt og afvikle møder og arrangementer på nye måder. Bestyrelsen har holdt videomøder, vi har afholdt vores første webinar, formanden sendte sin mundtlige beretning live på Facebook og mere er på vej.


De fleste hospicer har haft lukket ned for det frivillige arbejde i kortere eller længere perioder. Netop frivillighedsarbejdet er livsnerven i HFD, så det har gjort ondt. Også vores støtteforeninger har været ramt, og det har været fysisk umuligt at gennemføre møder og sædvanlige aktiviteter, som i dagligdagen er uhyre vigtige for at profilere hospicesagen. Det har været godt at se, hvordan man mange steder har fundet kreative måder til trods alt at støtte op og give opmuntring fx med blomsterhilsener og andet, der er blevet bragt til døren på hospice.


Året har dog også givet os et guldæg. Rigsrevisionen kom med en gennemgribende kritik af den specialiserede palliative indsats. Det er for os et rigtigt godt værktøj til at komme videre.


Det basale kendskab til palliation skal udbredes betydeligt mere. Det er rigtigt vigtigt, at palliation tænkes som en helhed og også retter sig mod de mennesker, der skal miste. Det er netop her, vi gør en forskel, og det er her, de frivillige kan få lov til at byde ind og være med til, at bringe omsorgen tilbage i vores sundhedsvæsen.


Rapporten giver anledning til at kigge på nye veje til at få hospicetilbuddet ud til langt flere borgere, end det er tilfældet i dag og det betyder også, at vi skal være med til at vise veje til, hvordan det kan ske med nye tiltag.


Her midt i juleglæden kan vi også fejre åbningen af landets andet børnehospice. Det er bestemt en mærkedag for HFD. Et langt sejt træk har båret frugt, så selv i et noget dunkelt år er der solstrejf.


Der skal også lyde en stor tak til vores kontor, der i hverdagen er foreningens stabile omdrejningspunkt. Det er ikke altid lige let at holde styr på en organisation, som vores, der er så alsidigt sammensat, men jeg fornemmer det går rimeligt godt. Det til trods for, at året har budt på en del anderledes opgaver end tidligere og fortsat kræver nytænkning for at bakke bedst muligt op om alle jer derude.


Endeligt vil vi takke alle jer, der med hver jeres indsats har været med til at hjælpe døende og deres pårørende gennem en svær tid. Vi vil gerne udtrykke vores største anerkendelse for dette arbejde og ønske jer en rigtig glædelig jul og et Godt Nytår!

Med venlig hilsen

Olav Nørgaard

Landsformand


Det er muligt at downloade julehilsenen som pdf 

Læs mere link: