BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Behov for flere hospicepræster

14. april 2010
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Årsmøde: Hospice Forum Danmark sætter hospicepræster på dagsordenen.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Præster er en mangelvare i dag. Sygehuse, fængsler og sågar virksomheder kalder på dem. Derfor er det svært at få præster til hospice.
Det fortalte landsformand Tove Videbæk ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling i Odense den 10. april.
Flere involverede parter har henvendt sig til foreningen for at få hjælp til at sætte behovet for hospicepræster på politikernes dagsorden.
- Der er rift om præsterne. Fængsler har præster, virksomheder har præster. Der er for få præster til at dække alt. Derfor er der evt. brug for, at præstenormeringen sættes i vejret, eller at der findes alternative løsninger, sagde Tove Videbæk.

Vind i sejlene
Det var en engageret forsamling, der havde sat hinanden stævne på Dalum Landbrugsskole i Odense lørdag den 10. april. Nyt støttetilbud til frivillige blev søsat. Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Nyt daghospicekoncept er i støbeskeen. Og vedtægter blev tilrettet, så givere fremover kan trække gaver og donationer fra i skat.
Hospice Forum Danmark har vind i sejlene i øjeblikket. Foreningen er vokset til 15.000 medlemmer. Nyt medlem er bl.a. Støtteforeningen for Hospice Sydfyn. Og der er netop etableret to nye hospicer i hhv. Bandholm på Lolland og Dianalund på Sjælland.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Landsformand Tove Videbæk takkede alle de ivrige ildsjæle i støtteforeningerne for godt arbejde. En stor tak blev især rettet til Else Marie Lerche og Helge Hagenbo, der begge har tjent i Hospice Forum Danmarks bestyrelse i en årrække og nu har valgt at stoppe. Der blev indvalgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Advokat Bent Hejbøl Jensen og Stats.aut. revisor Marius Jensen. To blev valgt som suppleanter: Gårdejer Karen Margrethe Sørensen og Tidl. skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen. Tove Videbæk blev genvalgt som landsformand og Christian Bendixen og Anne-Marie Bønløkke som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse2010-small.jpg

På billedet er det fra venstre: Tove Videbæk, Christian Bendixen, Anne-Marie Bønløkke Larsen,
Marius Jensen, Bent Hejbøl, Suppleant Karen Margrethe Sørensen, Suppleant Martin
Bach-Vilhelmsen og Aksel Wehner. På billedet mangler Lars Clausen.

Og der er brug for Hospice Forum Danmarks indsats i fremtiden. En rundspørge til frivilligkoordinatorer på hospice har vist behov for støtte og uddannelse af frivillige. Hospice Forum Danmark igangsætter et tre-årigt forløb, hvor der bl.a. oprettes et diskussionsforum på Internettet med mulighed for erfaringsdeling. Ligeledes arbejdes der med et nordisk netværksprojekt.

Behov for daghospicer
Daghospicer er også på bedding. Der er hårdt brug for at uhelbredeligt syge og døende kan komme på aflastning og få lindring og pleje.
- Vi nævner det for fonde og beslutningstagere, ja, vi nævner det alle steder. Det skal jo skrives ind i lovgivning og cirkulærer, fortalte Tove Videbæk.
Og så blev vedtægterne justeret, så gaver til lokale hospicer og foreningen Hospice Forum Danmark fremover kan trækkes fra i skat. Vedtægterne blev ændret efter Skats vejledning og forventes godkendt snart.
Regnskabet viste et negativt resultat på ca. 194.000 kr. Underskuddet et mindre end året før, og næste år er det ifølge budgettet nedbragt til ca. 50.000 kr.
Næste generalforsamling er berammet til den 9. april 2011.

 

Læs mere link: