BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Læserbrev vedr. placering af hospice i Region Midtjylland

06. november 2010
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Støtteforeningen for Hospice Midt i Kjellerup
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Støtteforeningen for Hospice Midt i Kjellerup fremsender hermed følgende læserindlæg vedr. placering af Hospice i Region Midtjylland i forbindelse med overvejelserne om at placere endnu et hospice i her:

Udækket behov:
Med de hospices, der allerede er etableret i Hvide Sande, Skive, Rønde og Stavtrup ved Viby J., ligger den midterste del af regionen tilbage som et område med et stort, endnu udækket behov for et hospice.

Et hospice i Kjellerup vil geografisk dække Silkeborg og dele af Viborg, Herning, Ikast-Brande, Skanderborg og Favrskov Kommuner. Der er således et meget stort befolkningsunderlag for Hospice Midt i Kjellerup

Nærheden er afgørende:
Nærhed er et afgørende kriterium for at kunne få optimal gavn og glæde af et hospice. For pårørende til beboere på et hospice bør der maksimalt være en afstand på 35-50 km. til hospicet, ligesom køretiden skal være begrænset. Dette nærhedsprincip vil kunne tilgodeses ved placering af et nyt hospice i Kjellerup.

Stærk lokal opbakning:
Den lokale opbakning bag et hospice i Kjellerup er stærkt til stede. Siden 2004 har såvel en lokal initiativgruppe som en støtteforening, der i dag har over 1.300 medlemmer, arbejdet for at fremme planerne om Hospice Midt i Kjellerup.

Kan indrettes i eksisterende bygning:
I Kjellerup råder Region Midt allerede over velegnede bygninger til indretning af et hospice – i form af ”klinikbygningen” – en del af det tidligere Kjellerup Sygehus.

Der er tale om en nyere bygning, opført i slutningen af 1980’erne, som vil egne sig godt til et hospice.

Sundhedscenter som nærmeste nabo:
”Klinikbygningens” nærmeste nabo er et lokalt sundhedscenter, der har flere specialer, som også vil kunne servicere beboere på hospice.

I nær tilknytning til det forhåbentlig kommende hospice har Silkeborg Kommune indrettet sig med 22 akutpladser samt et demenscenter.

Tæt på smuk natur:
”Klinikbygningen” har en central beliggenhed i Kjellerup by, og bygningen ligger samtidig ud til en smuk natur – i form af Krabbes Grønne Ring.

Krabbes Grønne Ring er en attraktiv ”naturpark i byen”, som med sine stisystemer er let at færdes i for både gående og mennesker i kørestol.

Tæt på gode indkøbsmuligheder:
”Klinikbygningen” ligger kun få hundrede meter fra Kjellerups midtby. I såvel dagligvareforretninger som specialforretninger er der her gode indkøbsmuligheder for beboere på hospice og deres pårørende.

Først Kjellerup – så Horsens:
Overordnet set mener vi, at der i Region Midtjylland er behov for endnu to hospices, et i Kjellerup og et i Horsens-området.

Et hospice i Horsens vil kunne dække den sydøstlige del og et hospice i Kjellerup den midterste del af regionen. Med fire nye pladser i nær fremtid på Hospice Søholm ved Århus mener vi, at det næste hospice bør ligge i Kjellerup.

Hvad angår et eventuelt hospice i Skanderborg ønsker vi ikke at bidrage med argumenter hverken for eller imod, men vi vil dog ikke undlade at bemærke, at der fra Skanderborg er blot 20 minutters køretid til Hospice Søholm.

En fælles indsats:
Et moderne hospice kan tage sig af flere opgaver, end de opgaver, som i dag normalt er placeret på et hospice. Vi mener f.eks., at der bør oprettes dagpladser til gavn for alvorligt syge og døende, som således kan få omsorg og hjælp til pleje og hjælp til at forberede sig på den sidste tid, mens de stadig kan bo i eget hjem. Sådanne pladser vil samtidig kunne fungere som aflastning for pårørende.

I det hele taget er det vigtigt at se den palliative indsats som en helhed, bestående af en indsats fra palliative teams på sygehusene, en indsats fra de praktiserende læger samt den store daglige indsats af den kommunale hjemmepleje.

Såvel på sygehusene som i hjemmeplejen oprettes der døgnpladser til døende. En fælles visitation samt koordinering af indsatsen vil minimere den ekstra udgift, der eventuelt vil være forbundet med at oprette flere hospice-pladser. Døende vil skulle have hjælp, uanset hvor de bor.

Vi arbejder gerne sammen med regionen og de implicerede kommune om et projekt, som fremsynet vil kunne beskrive en sådan indsats.

Med venlig hilsen
Kis Jensen
Formand for støtteforeningen for Hospice Midt i Kjellerup


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere