BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Videncenter er kommet for blive

15. juni 2011
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Palliativt Videncenter får ros i ny evaluering.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Palliativt Videncenter får ros i ny evaluering.

Ekstern evaluering slår fast, at Danmark nu har et velfungerende nationalt center for viden om lindrende indsats for mennesker med livstruende sygdomme – og at der er meget mere at gøre!
PAVI blev etableret som et selvstændigt nationalt videncenter i 2009 med det formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden i det palliative felt. TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse sikrede finansieringen i en første 3-årig periode fra 2009 til og med 2011. Fra 2012 er PAVI på finansloven med en årlig bevilling på 4 mio. kr.
PAVIs bestyrelse iværksatte i 2010 en ekstern evaluering, der blev gennemført i første halvår 2011. Den fastslår nu, at ”…videncenteret er nået langt og har spillet en afgørende rolle som videnindsamler, videnproducent og videnformidler…Der er tale om en pionér- og udviklingsindsats som er lykkedes.”
Panelet har også en række anbefalinger: Fasthold videnindsamling og –spredning som primær opgave – men øg også den kliniske og praktiske baggrund i medarbejdergruppen, følg op på kortlægningen, og udvid gerne informationsaktiviteter.
PAVI’s bestyrelsen har drøftet evalueringsrapportens anbefalinger og fremhæver behovet for at sammenkæde palliation og rehabilitering for mennesker ramt af livstruende sygdom.
Til realisering heraf foreslår bestyrelsen, at finanslovsbevillingen øges med 4 mio. kr. til at etablere et funktionsområde for rehabilitering.
Evalueringen er, efter anmodning fra bestyrelsen, planlagt og gennemført af Statens Evalueringsinstitut, EVA.
- Arbejdet med at dele og udvikle viden fortsætter og udvides til flere dele af praksis, flere hjørner af Danmark, mere dybdegående analyser og bør også udvides til at omfatte den rehabiliterende indsats for mennesker med livstruende sygdomme, konkluderer PAVI i en pressemeddelelse.


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere