BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glædelig jul og godt nytår!

24. december 2011
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Bestyrelsen for Hospice Forum Danmark ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år 2012
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Bestyrelsen for Hospice Forum Danmark vil hermed ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nyt år 2012

Nu hvor jul og nytår står for døren, vil vi fra bestyrelsen også takke jer for opbakning og støtte til det arbejde, som vi i bestyrelsen har lagt kræfter i.

Samtidig vil vi takke, fordi I har været med til at gøre hospice-bevægelsen i Danmark så kendt og anerkendt, som tilfældet er. Som landsformand og bestyrelsesmedlemmer har vi modtaget mange tilkendegivelser herom i årets løb.

I løbet af 2011 har der i HFD-regi været flere særlige mærkedage og specielle projekter.
Således fejrede vi d. 15. sept. 2011 Hospice Forum Danmarks 10-års jubilæum i Odd Fellow Palæet i København med deltagelse af HFD's protektor, Kgl. skuespiller Ghita Nørby, daværende sundhedsminister Bertel Haarder samt rigtig mange medlemmer af HFD fra hele landet. Det var vi meget taknemmelige for.
I forbindelse med receptionen kunne vi samtidigt uddele det 10-års skrift, som er blevet samlet ved hjælp af en lang række personer, som har været involveret i HFD i løbet af disse 10 år siden 15. sept. 2001.

Ligesom i tidligere år afholdt vi i 2011 et frivillig-seminar. Denne gang var emnet: "Hvad vil vi som frivillige kendes på?" Seminaret blev afholdt d. 29. okt. i Vejle. Også til dette seminar var der stor tilslutning.

Som noget helt nyt har vi i 2011 påbegyndt et ét-årigt nordisk projekt for frivillig-koordinatorer på hospicer m.v. I dette projekt har vi flere partnere i Norge og Sverige samt i Danmark, hvor Dansk Røde Kors' Vågetjeneste samt Aflastningstjenesten i Esbjerg og Palliativt Videncenter er med. Projektet skal munde ud i en håndbog med anbefalinger til rekruttering, træning, coaching, supervisering m.v. af frivillige i forbindelse med uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende.

Samtidig er vi her i 2011 begyndt på at forberede fejringen af 20-året for etableringen af det første hospice i Danmark (søndag d. 7. okt. 2012), og vi er i fuld gang med at få skrevet en bog om disse begivenhedsrige 20 år. Mange fagpersoner og andre, som har været involveret på hospice-området i disse 2 årtier er medforfattere til bogen. Det er bl.a. Ghita Nørby, Danmarks første hospiceleder, Inger Hee, Danmarks første hospicelæge, Hans Henriksen, og mange andre, som har gjort en betydningsfuld indsats i løbet af disse år.

I forbindelse med denne julehilsen vil vi minde om HFD's generalforsamling og årsmøde 2012. De finder sted lørdag den 21. april på Dalum Landbrugsskole i Odense. Indbydelser udsendes i februar måned.

Til sidst vil vi udtrykke vort håb om, at I fortsat må opleve glæden ved og anerkendelsen for den store indsats, som I hver eneste dag udfører for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende rundt om i landet. Vi ønsker jer en rigtig glædelig og afslappende jul samt god arbejdslyst i det nye år.

De venligste hilsener

Tove Videbæk
Landsformand


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere