BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Ældrekommissionen er på linje med hospicefilosofien

16. februar 2012
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Der bør være frivillige på alle plejehjem
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Der bør være frivillige på alle plejehjem. Og beboernes ønsker til livets afslutning bør imødekommes, ifølge Ældrekommissionens rapport. Det er rosværdigt og helt på linje med hospicebevægelsens værdier.

Tove-Videbaek-med-blaa-jakke-aug.jpg

Ældrekommissionens rapport er særdeles opmuntrende læsning. Her er hele 43 gode anbefalinger og masser af ideer til at gøre livet bedre for både ældre beboere, pårørende og medarbejdere i kommunerne. Som landsformand for Hospice Forum Danmark vil jeg især give afsnittene ”Den frivillige indsats” og ”Den bedste afslutning på livet” et par kommentarer.

Jeg er helt enig i, at der bør være frivillige på alle plejehjem, og at der bør skabes rum og plads for de frivillige. Endvidere er det meget vigtigt, som rapporten også fastslår, at de frivillige bør understøttes af en frivilligkoordinator og at der bør fastlægges retningslinjer for den frivillige indsats.

I Hospice Forum Danmark er vi netop i gang med et etårigt nordisk frivilligprojekt i samarbejde med frivilligkoordinatorer fra danske hospicer, Aflastningstjenesten i Esbjerg, Palliative specialister fra Norge og Sverige, samt Dansk Røde Kors’ Vågetjeneste. Her lægges især vægt på at understøtte de frivillige med træning og coaching, så de føler sig kvalificerede til opgaven. Det vil være til glæde både for de syge, de pårørende, medarbejderne og de frivillige selv.

Principperne i afsnittet ”Den bedste afslutning på livet” er helt i tråd med hospice-filosofien. Her imødekommes beboernes ønsker til livets afslutning, og at den døende ikke skal være alene, hvis vedkommende ikke ønsker det. Der bør være en afrunding på dødsfaldet af hensyn til de andre beboere, de pårørende og medarbejderne. På hospicerne rundt om i Danmark praktiserer man hver eneste dag disse principper over for mennesker med en livstruende sygdom, og her er der megen erfaring af hente.

Ældrekommissionens rapport slutter dette afsnit med, at medarbejdernes kompetencer skal fastholdes og videreudvikles. Det må vi som hospicebevægelse sige et stort ”ja” til. Kommunerne har overtaget et stort ansvar for sundhedsområdet efter den seneste strukturændring. Og da borgerne kommer hurtigere hjem fra indlæggelse på sygehus end tidligere, ligger der store opgaver for hjemmeplejerne og plejehjemmene med omsorg og pleje af svage ældre, kronisk syge og mennesker med livstruende sygdomme. Derfor er det i høj grad nødvendigt, at den lindrende pleje - som både dækker fysisk, psykisk, social og åndelig indsats - løbende suppleres med relevant efteruddannelse, således at medarbejdernes kompetencer konstant videreudvikles.

Tove Videbæk, Landsformand f. Hospice Forum Danmark


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere