BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Hvad koster det at komme på hospice?

Hospiceophold er et tilbud under frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis for patienten at komme på hospice. Betingelsen er, at visitationskriterierne til det enkelte hospice er opfyldt og at der i øvrigt er plads.