BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Souschef

 • Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Mine primære arbejdsopgaver lige pt. er at være med til at implementere ”Sundhedsplatformen”(fælles it-system, som bruges i store dele af sundhedsvæsenet) på hospice. Det er blevet en stor opgave. Og det er vældig primært, fordi der er en deadline for, hvornår vi skal være færdige.


Men: Min primære opgave som souschef er at lede sygeplejen på hospice. At kvalificere patientplejen ved at være med til at udvikle sygeplejen på stedet. At drøfte ledelsesbeslutninger sammen med hospicechefen. At visitere og indkalde patienter i samarbejde med kollega og læge. At understøtte og styrke det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. gennem samtaler med sygeplejerskerne. 


 • Hvad er det særlige ved at arbejde på hospice?

Der er en helt særlig, god stemning på et hospice, det mærkes med det samme, man træder ind ad døren. Den stemning ligger i huset, båret af et solidt værdigrundlag og en tværfaglig medarbejderstab, der arbejder for det samme mål – den samme kerneopgave: at de indlagte patienter og deres pårørende får et rigtig godt ophold, hvad enten det er af kortere eller længere varighed. Det særlige er at få lov til at være en del af dette; at der er tid og ro og bevidsthed om, at det er patientens gode ophold, vi samarbejder om!

Og det er vældig livsbekræftende at arbejde på et hospice! Man får mulighed for at tænke både små og store tanker om livet i almindelighed – og også sit eget. Refleksion og værdidebat er en naturlig del af arbejdsdagen på et hospice.


 • Er der stor forskel på, hvilken behandling patienterne skal have?

Mennesker skal, for at blive behandlet ens, altid behandles forskelligt! 


 • Når du skal hjem efter en lang arbejdsdag eller –nat, hvad gør du så for ikke at tage alle følelser og problemer med hjem?

Der vil altid være nogle patientforløb, der gør mere indtryk end andre. Men det er ikke noget, der er problematisk at tage med hjem. Nogle gange giver det anledning til eftertænksomhed og stor taknemmelighed.

Det, jeg kan tage med hjem, er samarbejdsudfordringer mellem medarbejdere – som der kan være på alle arbejdspladser. Og det har meget sjældent noget at gøre med arbejdets karakter. Der kan være etiske dilemmaer og forskellig kulturel baggrund, der kan give anledning til uenigheder og forskellig opfattelse af, hvordan arbejdet med patienterne skal gribes an.


 • Hvad er de tre bedste ting ved dit job?
 1. Tiden og roen, der ligger indbygget i huset!
   
 2. Arbejdet giver mening – man kan få lov at gøre det bedste, man kan for hvert enkelt menneske
   
 3. Der er et fantastisk fællesskab, hvor den store frivilligskare ikke mindst er en vigtig og uvurderlig del.