BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Sygeplejerske

 • Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Grundlæggende sygepleje, eksempelvis:  observere, se, lytte, føle, sanse det enkelte menneskes (patients) basale behov. Åndelig omsorg ikke at forglemme.
Ud fra faglig viden/erfaring og lægeordinationer(Noget som en læge udskriver) se de mere specialiserede behov, respektere disse og handle her ud fra.
Med min faglige viden at råde, vejlede og støtte.
Samtaler med patient og dennes nære involverede, når situationen er til det.
Refleksion, evaluering og opfølgning for både patient, pårørende og kollegaer.


 • Hvad er det særlige ved at arbejde på hospice?

Her er tid til at fordybe sig i den enkelte patient og dennes pårørende.
Her udøves grundlæggende sygepleje hånd i hånd med højt specialiseret sygepleje.


Man har et stort ansvar og handler ud fra rammeordinationer i vagter, hvor der ikke er læge fysisk tilstede.
Man møder mennesker i kriser, så der stilles krav om gode faglige, pædagogiske, psykologiske og menneskelige evner.
Her er de dybe samtaler, de ”svære” samtaler, humor og livet, der leves til det sidste!


 • Er der stor forskel på, hvilken behandling patienterne skal have?

Ja da. Patienter er mennesker, som du og jeg. De går fra det ene øjeblik at være velfungerende mennesker med alm jobs, familiemønstre, sociale status mm til at blive betegnet som patienter, fordi en diagnose er blevet stillet. Hele menneskets eksistensgrundlag væltes, der opstår kriser og uafklarede spørgsmål for/fra patient, familie, omgangskreds, arbejdsliv, sundhedssystemer og m.fl. Du skal, som sygeplejerske, møde dette/disse mennesker, der hvor de er (mentalt, fysisk, socialt og eksistentielt) og lytte og handle derudfra!


 • Hvad jeg gør, for ikke at tage alle følelser og problemer med hjem efter en lang arbejdsdag eller –nat?

Vi er som sygeplejerskekollegaer gode til at sparre med hinanden ved tvivlsspørgsmål/handlinger/frustrationer, så for det meste bliver det ”parkeret” i huset her. Der er dog situationer, hvor man er dybt involveret i familien (f.eks. småbørnsfamilier, intriger, splitting, afmagt), hvor det kan være svært kun at forholde sig professionelt, og ikke have det med hjem i tankerne.  Her hjælper det, at bringe situationen op i huset for hele det tværfaglige personale (f.eks. som et etisk dilemma), hvor der kobles forskellige vinkler og nye nuancer på.
3-4 gange om året har vi tillige supervision i mindre tværfaglige grupper af en udefra kommende supervisor, hvor vi kan ”renses” for dybere påvirkninger.
Naturen, fysisk aktivitet sang og musik i privatlivet er healende processer (I hvert fald for mig).


 • Hvad er de tre bedste ting ved dit job?
 1. Der er mange, men at få lov til at arbejde i et fysisk flot roligt miljø, hvor arkitekturen, farver, kunst er afstemt og tilpasset det hus, et hospice nu engang er. Samspillet med patienter og pårørende.

   
 2. Have kollegaer, der er ekstremt gode at sparre med, da vi alle er én faggruppe (sygeplejersker), snakker ”samme sprog”, og som kun arbejder på et hospice, fordi de rigtig gerne vil og brænder for det speciale.

    
 3. Tværfagligheden, som er en kæmpe gevinst, alle byder ind med deres kompetancer, faglighed og menneskekundskab. Det være sig læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, musikterapeut, socialrådgiver, køkken, rengøring, pedel og de uundværlige frivillige.