BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Socialrådgiver

 • Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Råd og vejledning i forhold til den Sociale Lovgivning for patienter med en livstruende sygdom samt til pårørende.


 • Hvad er det særlige ved at arbejde på hospice?

Det særlige ved at arbejde på Hospice er bl.a., at vi arbejder og samarbejder ud fra et fælles værdigrundlag.

Der arbejdes også ud fra et helhedssyn, så det er det hele menneske, der med sin livserfaring og sociale tilhørsforhold mødes af personalet på Hospice. Samtidig er det sårbare, skrøbelige mennesker, hvor der er mulighed for at gøre en palliativ og mærkbar forskel. 

Der er ikke en socialfaglig efteruddannelse/overbygning vedr. social palliation. Derfor er det ”learning by doing” at være socialrådgiver på Hospice.


 • Er der stor forskel på, hvilken behandling patienterne skal have?

Som menneske er vi alle forskellige og skal derfor ikke behandles ens. Socialfagligt er der nogle faste rammer at arbejde ud fra og den vej rundt skal alle patienter og pårørende behandles ud fra den samme lovgivningsmæssige ramme.

Forskellen kommer til udtryk ved mødet med den enkelte patient og de pårørende.

Igen er det hele mennesker, vi møder med de problemstillinger/udfordringer, de end måtte have.

Derfor vil der altid være større eller mindre forskelle på behandlingen. Det vigtigste er at lindre smerten bedst muligt – både fysisk psykisk og socialt og forsøge at hjælpe patient og pårørende til den bedst mulige livskvalitet ved livets afslutning.


 • Når du skal hjem efter en lang arbejdsdag eller –nat, hvad gør du så for ikke at tage alle følelser og problemer med hjem?

Jeg ved ikke, om jeg gør noget særligt – det er blevet en del afslutningen på arbejdsdagen, at bordet ryddes, der logges af computeren, og efter jeg har sagt farvel til kolleger, frivillige, oppegående patienter og pårørende er arbejdsdagen sluttet. Det lyder meget enkelt, men det er sådan jeg ”lægger” arbejdet i skuffen.


 • Hvad er de tre bedste ting ved dit job?
 1. Dagligt at kunne deltage i lindringen af medmennesker i en meget sårbar tid i livet. Dette, både for patient og pårørende.
   
 2. Oplevelsen af at være en del af et hele, der sammen arbejder med et fælles værdigrundlag som fundament, og glæde sig til at møde på arbejde hver gang.
   
 3. Arbejdet som helhed.