Du er her: >

Regionspolitikere ønsker flere hospice-pladser

11. november 2009
De toneangivende partier ønsker at øge indsatsen overfor uhelbredeligt syge og døende
De toneangivende partier ønsker at øge indsatsen overfor uhelbredeligt syge og døende. Men ambitionerne er svingende.

Hvad vil du ha’? Den gode eller den dårlige nyhed først?
Den gode, selvfølgelig.
Og den er, at alle toneangivende politiske partier er enige om at øge den lindrende indsats overfor uhelbredeligt syge og døende i landets regioner.
Den dårlige er, at de færreste har konkrete visioner for, hvordan de skal gribe det an. Og hvordan Danmarks otte regioner skal komme op på de 257 hospice-pladser, som er normeringen efter internationale standarder.
Det viser en rundringning, som Hospice Forum Danmark har foretaget op til regionsrådsvalget den 17. november. Hospice Forum Danmark er en interesseorganisation for hospicer og deres støtteforeninger samt palliative teams og enheder i Danmark.
Interviewene er foretaget med den person, partiernes hovedkontorer har gelejdet journalisten hen til. Her kommer de fra venstre mod højre efter den traditionelle partiskala:

Rikke Lauridsen er sekretariatsleder på sundhedsområdet for Enhedslisten:
- Hospice er en rigtig fin ting. Her i København har mange plejehjem en palliativ afdeling og det er rigtig godt. Når man er kommet derhen, hvor der ikke er mulighed for behandling mere, er der brug for sådan et sted, hvor man kan dø i fred og ro sammen med familien, siger hun.
Men hun kan ikke sige, hvad partiet konkret vil kæmpe for i regionerne,
- Jeg kan ikke sige noget om prioriteten i de enkelte regioner, men når man er derhenne hvor man skal dø, er det vigtigt at få sagt ordentligt farvel. Hospitaler er jo til for behandling, og når man ikke kan behandle mere, er det oplagt at tilbringe sine sidste dage på hospice, siger hun.

Karl Bornhøft er sundhedsordfører for medicin, sundhedsfremme og forebyggelse for SF og helt anderledes klar i mælet om hospice:
- Vi har ekstremt gode erfaringer med hospice i Danmark. Men vi fornemmer at der er stort pres på de hospicer, vi har i dag. Der er så flotte og så ordentlige forhold på hospice, at der er stor søgning.
Han var primus motor bag et oplæg sidste sommer, der bl.a. foreslog ”bedre tilbud til døende patienter og til patienter med stærke smerter, fx i form af flere hospicepladser eller enestuer på de eksisterende sygehuse”.
- Vi arbejder for at det nuværende antal hospice pladser skal udvides med yderligere 100 hospice-pladser. Vi har afsat i alt 650 mio. kr. ekstra til forbedring af hele sundhedsområdet, herunder den palliative indsats, siger han.

- Der skal være et langt bedre tilbud for døende patienter i regionerne. Det vil vores regionspolitikere være opmærksomme på, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstrup Andersen og fortsætter:
- Vi har ikke lagt os fast på hospice-tilbud udenfor hospitalernes regi. For selv om 70 pct. af patienterne ønsker at dø i eget hjem, ender netop 70 pct. med at dø på et hospital. Derfor bør der være flere palliative teams og bedre rammer for uhelbredeligt syge og døende på hospitalernes medicinske afdelinger. Det er med succes gjort på Hillerød Hospital, der har et særligt palliativt afsnit med ro, omsorg og fokus på den rigtige kost og alt det, der hører med til et lindrende tilbud.
- Selv om flere regioner helt sikkert har brug for flere hospice-pladser i traditionel forstand, ønsker vi at fokusere på den døende og forbedre de palliative tilbud på hospitalerne.
I Socialdemokratiets sundhedsplan står desuden, at ”de pårørende skal inddrages fuldt ud i forløbet. Døende skal tilbydes god smertebehandling, også hvis man ønsker at dø i eget hjem. Der skal arbejdes for en udbygning af udgående tværfaglige smertebehandlende team på tværs af sygehusene i regionen, hospices, hjemmesygepleje og praksislæger.”

Også Lone Dybkjær fra Det Radikale Venstre bakker op om hospice-sagen:
- Helt overordnet er vi tilhængere af hospiceudbygning - men vi har hidtil ment, det var op til regionerne selv at fortage prioriteringen på dette område, såvel som på andre områder under hensyntagen til de overordnede aftaler om kræft, hjerter osv.
Men hun er knap så konkret når det kommer til visioner for hospiceudbygningen:
- Vi regner selvfølgelig med at hospice indgår i diskussionerne om de nye sygehuse. Mine visioner er selvfølgelig, at uhelbredeligt syge og døende mennesker skal have så gode betingelser som muligt for at få så smertefri og værdig en død som muligt, siger hun.

Fænomenet gentager sig hos Simon Emil Ammitsbøl fra Liberal Alliance:
- Det er utroligt vigtigt at prioritere hospicearbejdet i regionerne. Selv om vi er et lille parti, er det en sag, vi helt sikkert vil gå ind i. Det handler jo om en gruppe, der har brug for hjælp og ikke kan gøre så meget selv, og som ikke får ret megen hjælp fra anden side.
Der mangler 100 hospice pladser i Danmark, vil I kæmpe for det?, spurgte vi direkte:
- Det vil vi helt sikkert gå ind i. Vi kan jo undre os over den måde, Sundhedsvæsenet ofte prioriterer på. Her har vi jo som sagt en gruppe mennesker som ikke har udsigt til et bedre liv. Dem bør vi give en så værdig afslutning på livet som muligt.

Hos Kristendemokraterne er man lidt mere konkret – først en generel opbakning til hospice-tanken fra landsformand Bjarne Hartung Kirkegaard:
- Hospice tanken - altså om at yde en særlig god pleje og støtte til uhelbredeligt syge mennesker - er der heldigvis mange gode kræfter, som arbejder for i Danmark. Kristendemokrater støtter konkrete projekter - men det er også vigtigt, at uhelbredeligt syge får den hjælp, der skal til - hvis man vælger at dø hjemme. Derfor er det vigtigt også at støtte udbredelsen af palliative teams, siger han og fortsætter med, hvad partiet konkret vil arbejde for i regionerne:
- I region Hovedstaden ønsker Kristendemokraterne at fokusere på palliative teams. På den måde vil man kunne få hjælp til at kunne dø i eget hjem, frem for at tilbringe den sidste tid på en sygehusafdeling. Men egentlige hospicetilbud skal der naturligvis være mulighed for at vælge rundt i landet, siger han.

Det Konservative Folkeparti kommer med det mest konkrete valgløfte om hospice. Benedikte Kier er spidskandidat i Region Hovedstaden og lover, at antal hospicepladser kommer op på de normerede 56 pladser i efteråret 2010. Det er kun 30 lige nu.
- Jeg har selv besøgt flere hospicer og jeg er imponeret over den professionelle pleje med omsorg og kærlighed til både den enkelte patient og de pårørende.
- Det er ærgerligt, at vi først til efteråret 2010 kan komme op på de 56 normerede stationære hospicepladser. Når det er sket, må vi se, om det rækker eller om vi skal udvide yderligere, siger Benedikte Kier og tilføjer:
- Der er et stort tryk på hospicerne, for mange ønsker at slutte deres dage der. Derfor er det også vigtigt med ”udgående hospice” for døende. Her bør regionen være bedre dækket ind.

Birgitte Josefsen er Venstres sundhedsordfører og opstillet i Region Nordjylland. Også Venstre bakker op om hospice-tanken:
- Vi ønsker flere hospicepladser og ser ikke noget problem i at private driver hospice, det ville fx være oplagt for Diakonsammenslutningen. Kvaliteten skal sikres ved at uhelbredeligt syge og døende visiteres dertil på samme vilkår som de hospicer der har driftsoverenskomster med regionerne, siger hun.
Venstres konkrete udspil går ud på at ”gøre det frie valg reelt for de uhelbredelige”:
- I dag eksisterer der allerede frit valg, i forhold til om man vil afslutte livet i eget hjem, på sygehuset eller på hospice. Men reelt er manglen på hospicepladser så markant, at det blokerer for den mulighed. Mange steder i landet kunne man optage 2-3 gange så mange, som der er kapacitet til. Knapheden er tydeligst i hovedstaden, hvor der er seks gange så mange ansøgninger, som der er pladser oplyser partiet i et sundhedsudspil fra oktober.
Venstre vil lade patienterne vælge selv og lade pengene følge de uhelbredelige patienter, uanset hvilken slags hospice patienterne vælger at slutte livet på.

De mest vidtgående visioner kommer fra Dansk Folkeparti, hvor sundhedsordfører Liselott Blixt har hentet megen inspiration fra engelske hospicer:
- Dansk Folkeparti arbejder generelt for flere hospice-pladser i Danmark. Så det vil DF’s regionspolitikere også arbejde for. Det bør være nemmere at komme på hospice end det er i dag. I dag kommer man først på hospice når man er på det allersidste. Men i England, fx er man tilknyttet hospice og palliativ pleje fra det øjeblik man får stillet diagnosen om en dødelig sygdom.
- Vi så gerne hospice bredt endnu mere ud end det er i dag, at der lå et hospice i hver af de 90 storkommuner, og at der ved hvert hospice er tilknyttet et palliativt team.
Interessant nok går Dansk Folkeparti visioner på tværs af landegrænser:
- De palliative tilbud bør udbygges – og inddrage mere viden i netværk med andre. Vi ser gerne netværket udbygget internationalt, så man ligesom i England kan rejse selv om man er uhelbredeligt syg og evt. komme på hospice i det land, man besøger. Målet er, at man skal kunne leve livet helt til det sidste, siger Liselott Blixt til Hospice Forum Danmark.


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere