Du er her: >

Kun et hospice kan klare udfordringen

9. december 2009
Der mangler et hospice i den sydøstlige del af Region Midt
Sikker dokumentation påpeger, at der netop i området Horsens- Odder- Silkeborg- Skanderborg er et udækket behov for hospicepladser sv.t. et hospice med 12 pladser.
I resten af Region Midt har befolkningen let adgang til hospice, hvor 4 hospicer giver den nærhed, som er så afgørende.
Befolkningen her i området bør have det samme hospicetilbud, som tilbydes i resten af Regionen. Ellers fortsætter en urimelig og uforståelig forskelsbehandling.

Mennesker, som nærmer sig livets afslutning vil ofte have brug for palliation d.v.s. symptomlindrende behandling. Denne lindrende behandling bør være afstemt efter det enkelte menneskes behov. I dag, er det, der kan tilbydes, ofte ikke godt nok. Det er nødvendigt, at den palliative indsats bliver bedret på det basale niveau d.v.s. indsatsen på plejehjem, i hjemmepleje og på sygehusafdelinger f.eks. de medicinske afdelinger. Men det er også nødvendigt at styrke indsatsen på specialistniveau d.v.s. på hospice og i de palliative teams.

Regionsformand Bent Hansen er fornylig citeret for, at han hellere vil tilføre økonomi til medicinske afdelinger end investere i hospice.
Der er stærkt behov for øgede midler til medicinske afdelinger, men det er der også i høj grad til hospice.
De medicinske afdelinger er ikke i stand til at løfte den specialopgave, som et hospice er gearet til. Hospice har specialviden om palliation. Den specialviden har den medicinske afdeling ikke. Hospicets forudsætning er hospicefilosofien. Det værdigrundlag har hospitalsafdelingen ikke. Det er ikke mindst det, der gør den store forskel. På hospice tager man hånd om det hele menneske, og man er der indstillet på at hjælpe patienten så godt som muligt ikke kun med de fysiske problemer, men ligeså meget med den psykiske og menneskelige smerte, som det er at skulle tage afsked med livet og med de nære pårørende. Også de pårørende får støtte, omsorg og hjælp til at gennemleve den svære situation. For patienten vil det ofte betyde rigtig meget at opdage det.

Bent Hansen citeres også for, at døende kan være på afskærmede afsnit på medicinske afdelinger. På den medicinske afdeling er patientens bedring evt. helbredelse målet. Hospice er gennemsyret af hospicefilosofien, hvor lindring og værdig død målet. Erfaringen siger, at de to behandlingskulturer ikke kan trives under samme tag.

På alle andre områder indenfor sundhedsvæsenet er man indstillet på, at patienten skal have den bedst mulige behandling – og skal have specialistbehandling, når det er nødvendigt.
Hvorfor skal døende mennesker ikke have den bedste behandling, men må nøjes med noget ringere?

 

Anne-Marie Bønløkke Larsen
formand for Sct.Maria Hospice Støtteforening
Agerbakken 30, 8700 Horsens
agerbakken30@nypost.dk

Troels Dolmer
formand for Hospice Østjyllands Støtteforening
Højdedraget 12, 8660 Skanderborg
info@hospiceostjylland.dk


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere