Du er her: >

Sådan motiveres frivillige til at gøre en ekstra indsats

21. december 2011
Hospice Forum Danmarks frivillighedsseminar følges op.

Hospice Forum Danmarks frivillighedsseminar følges op. Danmarks første håndbog i ledelse af frivillige er et godt værktøj.

Omkring 100 frivillige deltog i Hospice Forum Danmarks Frivillighedsseminar i Vejle for nylig. Her inspirerede sociolog Rie Skårhøj med sin undersøgelse af frivilligkulturen i danske organisationer.
I Danmark engagerer 1,5 mio. mennesker sig i frivilligt arbejde – nogle af dem som frivillige på hospice eller i aflastningstjeneste. I gennemsnit bruger den frivillige 17 timer om ugen på sin indsats.
- Det er flot, at så mange mennesker bruger så meget tid på frivillig indsats. Det glæder vi os over i Hospice Forum Danmark, hvor vi netop støtter frivillige i at oprette støtteforeninger til nye hospicer og giver dem værktøjer til fortsat at engagere sig som praktiske hjælpere på hospicer og aflastning i hjemmene, siger Hospice Forum Danmarks landsformand Tove Videbæk.

Rekruttering og motivering

rie_skaarhoej__3_a.jpg

Rie Skårhøj er medforfatter til Danmarks første håndbog i ledelse af frivillige. En oplagt opfølgning på seminaret i Vejle.
Ledelse Af Frivillige – En Håndbog (Ankerhus 2011) kan bruges som både inspiration og opslagsværk. Håndbogen bygger på over 30 interviews og observationer på en række frivillige arbejdspladser - Roskilde Festival, Dansk Oase, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Natteravnene, Ungdommens Røde Kors, Ventilen og VIAid.

Lederens mentalitet smitter af
En af bogens første pointer er, at lederens mentalitet og personlighed smitter af på de frivillige. Ledere af frivillige bør have det, som forfatterne kalder en lærende tilgang: at de ikke ser sig selv som færdiguddannede men som ledere i en proces. Det betyder, at de affinder sig med ikke at have fuld kontrol over organisationen, men er åbne over for nye perspektiver og har en vis risikovillighed. Et andet fællestræk ved ledere, der lykkes i at lede frivillige, er at de synligt praktiserer organisationens værdier og formål. De går med andre ord foran med et godt eksempel.

Motivation - indefra og udefra
Motivation af frivillige er et centralt tema i bogen. Hvis ikke penge fungerer som gulerod for den frivilliges arbejdsindsats, hvad gør så? Forfatterne sondrer mellem ydre og indre motivation. Ydre faktorer kan fx være det at arbejde frivilligt for at fremme sit CV.
- Det er ’in’ at lave festival, det er vigtigt for jobbet, forklarer en frivillig medarbejder ved Roskilde Festivalen.
Ønsket om at opbygge erfaring og kompetencer er en anden ydre motivationsfaktor – især for unge, som her får mulighed for at prøve kræfter med nogle ’virkelige opgaver’.

Mening med indsatsen
De indre motivationsfaktorer kan ikke på samme måde måles og vejes. Her er det i høj grad den frivilliges oplevelse af mening med arbejdet, der har betydning. Det at ’gøre en forskel’ vægter højest for mange frivillige, og lederen må derfor involvere sig i den frivilliges livsverden for at forstå, hvad der giver mening for den enkelte. Lederens anerkendende mentalitet kommer i spil her, fordi den frivillige ofte motiveres af at føle sin indsats værdsat.

Giv sagen et ansigt
Mangler der fx lydhørhed overfor den frivilliges ønsker og frustrationer er det en direkte ’motivationsdræber’. Modsat er det motiverende at lytte og handle på rimelige ønsker og belønne dem, der gør en ekstra indsats.
For at rekruttere og motivere frivillige er det vigtigt at konkretisere organisationens formål ved at give sagen et ansigt. Det er ikke nok for den frivillige at arbejde for det abstrakte mål ’at udrydde sult’.
- En familie, som fortæller om, hvad det vil betyde for dem at få en plov, eller en frivillig, som fortæller om arbejdet på et børnehjem for handicappede, taler ofte stærkere end uoverskuelige statistikker og tal, forklarer forfatterne.
Et andet konkret værktøj er at tilbyde ledertræning eller sparring til frivillige, som ønsker at påtage sig mere ansvar. Det øger den frivilliges oplevelse af, at blive taget alvorligt.

Frivillighed breder sig i samfundet
Socialt ansvar og bæredygtighed er kommet på dagsordenen i erhvervslivet og det offentlige. Man arbejder ikke længere bare for at fremme bestemte resultater eller produkter, men også for at fremme bestemte værdier. Dette har kendetegnet foreningsarbejde i mange år. Og det gør de mange frivillige græsrodsorganisationer til eksperter i værdibaseret ledelse.
Det er en fordel, at ”verbalisere” organisationens værdier. Det hjælper lederne med at tage svære beslutninger. Det fremmer organisationens troværdighed. Og det kommunikerer godt med omverdenen.
Det gælder også for støtteforeninger for hospicer og lign. Alle kan forstå, at menneskelige værdier som omsorg, nærvær og livsglæde er vigtige.
Hospice Forum Danmark er lige nu i fuld gang med et nordisk projekt, som har til formål at støtte frivilligkoordinatorer i Norge, Sverige og Danmark i deres arbejde med at rekruttere, træne, coache og supervisere frivillige.

Fra bogen: Fem gode råd til social ledelse af frivillige

  1. Vær opmærksom på de frivilliges trivsel.
  2. Anerkend de frivillige og deres indsats.
  3. Skab god stemning og mulighed for dannelse af fællesskab.
  4. Vær den, der lukker diskussioner og samtidig inddrager andre i beslutningsprocesser.
  5. Tag hånd om konflikter.

BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere