BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Afstemningsregler ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling

Ved afstemninger på generalforsamlingen har alle delegerede tale- og stemmeret. Hver hospicebestyrelse kan udpege 2 delegerede. Støtteforeningerne kan udpege det antal delegerede, som i lighed med kontingentet er opgjort på grundlag af foreningens medlemstal pr. 1. januar 2009.
 
Desuden har medlemmer af Hospice Forum Danmark siddende bestyrelse stemmeret.
 
Der kan stemmes ved fuldmagt.

NB: Nye medlemmer, der senest den 1. april har indmeldt sig i landsorganisationen, kan forvente at blive godkendt inden generalforsamlingen, såfremt egne vedtægter kan godkendes, og indmeldelsesgebyr og kontingent for 2009 er indbetalt inden generalforsamlingen.